Gastro Intestinal (GI)

Staff

Dr. Avanish Saklani

Convener

Dr. Vikas Ostwal

Secretary

Surgical Oncology

  Surgical GI A
 • Dr.Shailesh V.Shrikhande
 • Dr.Manish Bhandare
 • Dr.Vikram Chaudhari


 • Surgical GI B
 • Dr.Mahesh Goel
 • Dr.Shraddha Patkar


 • Surgical GI C
 • Dr.Avanish Saklani
 • Dr.Ashwin Desouza

Radiation Oncology

 • Dr.Reena Engineer
 • Dr.Rahul Krishnatry
 • Dr.Shashank Srinivasan

Medical Oncology

 • Dr.Vikas Ostwal
 • Dr.Anant Ramaswamy
 • Dr.Prabhat Bhargava
 • Dr.Sujay Srinivas

Radiology

 • Dr.Suyash Kulkarni
 • Dr. Nitin Shetty
 • Dr.Akshay Baheti
 • Dr. Suman Kumar
 • Dr.Amitkumar Chaudhari
 • Dr.Kunal Gala
 • Dr purvi HARIA
 • Dr Amrita Guha

Medical Gastroenterology

 • Dr.Shaesta Mehta
 • Dr.Prachi Patil
 • Dr.Sridhar Sundaram

Pathology

 • Dr.Mukta Ramadwar
 • Dr.Kedar Deodhar
 • Dr.Munita Bal
 • Dr.Rajiv Kumar
 • Dr.Subhas Yadav

ACTREC Scientists

 • Dr. Sanjay Gupta
 • Dr. Amit Dutt

Nuclear Medicine

 • Dr. Rangarajan Venkatesh
 • Dr.Nilendu Purandare
 • Dr. Archi Agrawal
 • Dr.Ameya Puranik

Nuclear Medicine

 • Dr.Chaitali Nashikkar
 • Dipika Chourasiya
Back to Top