Pediatric Hemato Lymphoid

Staff

Dr. Chetan Dhamne

Convener

Dr. Prashant Tembhare

Secretary

Pediatric Medical Oncology

 • Dr. Shripad Banavali
 • Dr. Gaurav Narula
 • Dr. Chetan Dhamne
 • Dr. Nirmalya Roy Moulik
 • Dr. Badira Cheriyankil Parambil
 • Dr. Akanksha Chichra
 • Dr. Venkata Ram Mohan Gollamudi
 • Dr. Shyam Shrinivasan

Medical Oncology & Transplant

 • Dr. Navin Khattry
 • Dr. Sumeet Gujral
 • Dr. P G Subramanian
 • Dr. PrashantTembhare
 • Dr. Gaurav Chatterjee
 • Dr. Shweta Rajpal
 • Dr. Nikhil Patkar
 • Dr. Tanuja Seth
 • Dr. Sridhar Epari

Cytogenetics

 • Dr. Dhanlaxmi Shetty
 • Ms.Purvi Mohanty

Hematopathology

 • Dr. Shruti Kapoor

Radiation Oncology

 • Dr. Siddhartha Laskar
 • Dr. Sangeeta Kakoti

Surgical Oncology

 • Dr. Sajid Qureshi

Radiology

 • Dr. Akshay Baheti
 • Dr. Vasundhara Patil

Interventional Radiology

 • Dr. Nitin Shetty
 • Dr. Raghunath Nagvekar

Nuclear Medicine

 • Dr. Venkatesh Rangarajan
 • Dr. Sneha Shah

Psychiatry & Clinical Psychology

 • Dr. Jayita Deodhar

Clinical Pharmacology

 • Dr. Vikram Gota
 • Dr. Manjunath Nookala

Anesthesiology & Intensive Care

 • Dr. Vijaya Patil

Microbiology

 • Dr. Sanjay Biswas
 • Dr. Gaurav Salunke

Research Scientist

 • Dr. Syed Hasan
Back to Top