Inner Banner

Head & Neck Services

Head & Neck Services

Staff

Dr. Sarbani Ghosh Laskar

Convener

Dr. Asawari Patil

Secretary,Radiation Oncology

Surgical Oncology

 • Dr Anuja Deshmukh
 • Dr Deepa Nair
 • Dr Devendra Chaukar
 • Dr Gouri Pantvaidya
 • Dr Pankaj Chaturvedi
 • Dr Poonam Joshi
 • Dr Prathamesh Pai
 • Dr Richa Vaish
 • Dr Shiva Kumar Thiagarajan
 • Dr Sudhir Nair
 • Dr Vidisha Tuljapurkar

Radiology

 • Dr Abhishek Mahajan
 • Dr Arpita Sahu
 • Dr Kajari Bhattacharya
 • Dr Suman Kumar Akanti
 • Dr Varun Tyagi
 • Dr Vasundhara Patil

Interventional Radiology

 • Dr Daksh Chandra
 • Dr Nitin Shetty
 • Dr Suyash Kulkarni

Radiation Oncology

 • Dr Anuj Kumar PG
 • Dr Ashwini Budrukkar
 • Dr Monali Swain
 • Dr Sarbani Ghosh Laskar
 • Dr Shwetabh Sinha

Pathology

 • Dr Asawari Patil
 • Dr Katha Kante
 • Dr Munita Bal
 • Dr Neha Mittal
 • Dr Swapnil Rane

Medical Oncology

 • Dr Amit Joshi
 • Dr Kumar Prabhash
 • Dr Nandini Menon
 • Dr Vanita Noronha
 • Dr Vijay Patil

Nuclear Medicine

 • Dr Archi Agarwal
 • Dr Nilendru Purandare
 • Dr Sneha Shah
 • Dr Venkatesh Rangarajan

Plastic & Reconstructive

 • Dr Ameya Bindu
 • Dr Dushyant Jaiswal
 • Dr Mayur Mantri
 • Dr Saumya Mathews
 • Dr Vinaykant Shankhadar
 • Dr Vineet Pilania

Cancer Biology

 • Dr Amit Dutt
 • Dr Manoj Mahimkar
 • Dr Murali Chilakapati
 • Dr Sanjiv Waghmare
 • Dr Sharada Sawant
 • Dr Tanuja Teni

Dental & Prosthetic Surgery

 • Dr Gurkaran Preet Singh
 • Dr Madhura Sharma
 • Dr Sandeep Gurav

PhysiotherapyDr Anuradha Daptardar

 • Dr Manali Kamat
 • Dr Vincent Singh Paramanandam

ENT Surgeon

 • Dr Chris D’souza

Audiologist

 • Mr Jitesh Sahoo

Speech & Swallowing Therapist

 • Mr Arun Balaji
 • Mr Rukmangathan T M

Occupational Therapist

 • Dr Manjusha Vagal
 • Dr Rebeka Marri

DMG Coordinators

 • Ms. Indumati Mhatre
 • Ms. Shraddha Bonkar Dethe
Back to Top