Lysine-specific Demethylase 5C

It demethylates 'Lys-4' of histone H3.

Download table as Excel
Lysine-specific Demethylase 5C infosheet
UniprotKB AccessionP41230
Alternative Name(s)SMCX; JARID1C; MKIAA0234; D930009K15RIK
Eraser for PTM/s H3Kme2, H3K4me3
No. of coding genesLysine-specific Demethylase 5C is coded by following 1 non-allelic gene/s
Gene symbolKDM5C
Promoter region (-700 TSS +300)Get sequence
AliasesSmcx; Jarid1c; mKIAA0234; D930009K15Rik
GeneID20591
MGI99781
RefSeq mRNANM_013668.3
RefSeq ProteinNP_038696.2
PubmedFor more Information

Lysine Demethylase Lysine (K)-specific Demethylase 2A, Lysine (K)-specific Demethylase 2B, Lysine (K)-specific Demethylase 4A, Lysine (K)-specific Demethylase 4B, Lysine (K)-specific Demethylase 4C, Lysine (K)-specific Demethylase 4D, Lysine (K)-specific Demethylase 8, Lysine-specific Demethylase 3A, Lysine-specific Demethylase 5A, Lysine-specific Demethylase 5B, Lysine-specific Demethylase 5C, Lysine-specific Demethylase 6B, Lysine-specific Demethylase PHF2, Lysine-specific Histone Demethylase 1A, PHD Finger Protein 8, Ribosomal Oxygenase 1