H3K9me3 infosheet
Modification full-nameHistone H3
Modified variants Histone H3.3
Modified Isoforms Histone H3.1, Histone H3.2
Writer/s Histone-lysine N-methyltransferase SETDB1, Histone-lysine N-methyltransferase SETDB2, Histone-lysine N-methyltransferase SUV39H1, Histone-lysine N-methyltransferase SUV39H2
Eraser/s Lysine-specific demethylase 4B
PubmedFor more Information