H3K36me2 infosheet
Modification full-nameHistone H3
Modified variants Histone H3.3
Modified Isoforms Histone H3.1, Histone H3.2
Writer/s Histone-lysine N-methyltransferase SETMAR, Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-36 and H4 lysine-20 specific, N-lysine methyltransferase SMYD2, Probable histone-lysine N-methyltransferase ASH1L
Eraser/s Lysine-specific demethylase 2A, Lysine-specific demethylase 8
PubmedFor more Information