H3K27me3 infosheet
Modification full-nameHistone H3
Modified variants Histone H3.3
Modified Isoforms Histone H3.1, Histone H3.2
Writer/s Histone-lysine N-methyltransferase EZH2, Histone-lysine N-methyltransferase NSD3
Eraser/s Lysine-specific demethylase 6A
PubmedFor more Information